Fundacja Inicjatyw Międzynarodowych to aktywizacja społeczeństwa obywatelskiego, rozwijanie zainteresowań i kształtowanie charakteru młodych pokoleń.

Kontakt z nami

INFORMACJE


Fundacja Inicjatyw Międzynarodowych

informuje, iż od 15 czerwca 2016 roku ruszyła rekrutacja do projektu, pt. „Lubuska Akademia Sprawności” na rzecz aktywizacji osób niepełnosprawnych.

Projekt współfinansowany ze środków PFRON przy udziale Województwa Lubuskiego.

PROJEKTY


Lubuska Akademia Sprawności

Fundacja Inicjatyw Międzynarodowych w Mariankach jako organizacja pozarządowa poszukuje osób chętnych do uczestnictwa w działaniach aktywizujących osoby niepełnosprawne, pt. „Lubuska Akademia Sprawności”.
W ramach realizowanego zadania publicznego FIM planuje przeprowadzić szereg szkoleń indywidualnych i grupowych, mających na celu aktywizację zawodową osób niepełnosprawnych.
Wymagania jakie musi spełnić uczestnik Lubuskiej Akademii Sprawności:
- Posiadać orzeczenie o stopniu niepełnosprawności
- Być mieszkańcem powiatu nowosolskiego, wschowskiego, międzyrzeckiego lub świebodzińskiego ze szczególnym uwzględnieniem wsi
- UWAGA – udział uczestników w szkoleniach jest całkowicie bezpłatny.

Zapraszamy do kontaktu, a wszystko szczegółowo przedstawimy :)
kontakt z nami

Aktywizacja zawodowa

Fundacja Inicjatyw Międzynarodowych poszukuje osób z województwa lubuskiego do Projektu Unijnego, mającego na celu aktywizację zawodową osób, które najbardziej potrzebują aktywności zawodowo - edukacyjnej. W ramach aktywności zawodowo - edukacyjnej planuje się przeprowadzić szereg bezpłatnych szkoleń indywidualnych i grupowych z profesjonalną kadrą trenerską. UWAGA! Po zakończonych szkoleniach wszyscy uczestnicy projektu zagwarantowane mają 3 miesięczne PŁATNE staże. Realizatorem przedsięwzięcia jest Fundacja Inicjowania Rozwoju Społecznego w Poznaniu.
WARUNKI REKRUTACJI:
- osoby z województwa lubuskiego
- mieszkańcy wsi
- wiek 18 - 64 lata, kobiety i mężczyźni
- osoby bezrobotne, nieaktywne zawodowo, należące do III profilu pomocy
- mile widziane osoby niepełnosprawne
Podczas projektu do dyspozycji asystent osoby niepełnosprawnej.
Więcej szczegółowych informacji pod nr 793 299 527
kontakt z nami

KONTAKT


Imię i Nazwisko:

E-Mail:

Treść wiadomości:

 

Marianki 8
67-416 Konotop

biuro@fimonline.pl

+48 793 299 527

Copyright © 2016 Fundacja Inicjatyw Międzynarodowych